~เมื่อเพชรร้าว~

posted on 03 Aug 2010 02:24 by angel-music in Cover-Songs

(Ver.2) ~เมื่อเพชรร้าว~(Diamond Crevasse)realwiki2010

Thai Lyric : akinis

 

edit @ 3 Aug 2010 02:24:48 by realwiki

Comment

Comment:

Tweet